Chính sách bảo mật

Cập nhật và có hiệu lực từ ngày 14/11/2020.

Phattrienkinhdoanh.vn (hoặc “Chúng tôi”, “Website“) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân & quyền riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật này mô tả các hoạt động thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên website. Nó cũng mô tả các lựa chọn của bạn về việc sử dụng, truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Bằng cách sử dụng website, bạn đồng ý với các phương pháp xử lý thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý, bạn không được sử dụng website.

1. Định nghĩa

1.1. Thông tin cá nhân

Điều này đề cập đến bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân của bạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm thông tin liên hệ như tên, email, số điện thoại, địa chỉ IP và các thông tin khác về bạn. Thông tin cá nhân cũng có thể bao gồm thông tin về bất kỳ giao dịch nào mà bạn tham gia trên website, cả miễn phí và trả phí.

1.2. Website

Chính sách bảo mật này áp dụng cho website phattrienkinhdoanh.vn cũng như các hoạt động xử lý liên quan được thực hiện thay mặt chúng tôi bởi các bên thứ ba, ví dụ: nhằm mục đích thực hiện tiếp thị trực tuyến, hỗ trợ khách hàng cũng như các loại dịch vụ khác. Chính sách bảo mật cũng áp dụng cho các ứng dụng di động được liên kết do chúng tôi sở hữu và kiểm soát.

2. Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin

2.1. Thông tin bạn tự nguyện cung cấp

Bạn có thể tự do khám phá website mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân. Bạn cũng có thể tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi khi bạn đăng ký để nhận thêm thông tin từ website, liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng, gửi email cho chúng tôi, đăng bình luận trên blog hoặc giao tiếp với chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý có thể bao gồm tên, email, số điện thoại… Hơn nữa, các trường tùy chỉnh có thể nắm bắt bất kỳ loại thông tin cá nhân nào khác mà bạn chọn chia sẻ với chúng tôi.

2.2. Thông tin Thanh toán và Đặt hàng

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin thanh toán từ bạn khi bạn đặt hàng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ website, bao gồm thông tin thanh toán và thông tin giao hàng.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để hoàn tất các quy trình lập hóa đơn và thanh toán để bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc liên quan đến các đơn đặt hàng bạn đã đặt trên website.

2.3. Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Khi bạn duyệt website, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể thu thập thông tin về việc bạn truy cập website và quá trình duyệt web. Thông tin đó có thể bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành, ID trình duyệt, hoạt động duyệt web và các thông tin khác về cách bạn đã tương tác với website. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này như một phần của tệp nhật ký (log) cũng như thông qua việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác.

2.4. Thông tin từ việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể nhận được thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng các dịch vụ và lưu trữ thông tin đó trong các tệp nhật ký hoặc các loại tệp khác được liên kết với tài khoản của bạn và liên kết thông tin đó với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP, thời gian, ngày tháng, trình duyệt được sử dụng và các hành động bạn đã thực hiện. Loại thông tin này giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.

2.5. Thông tin chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin cá nhân của bạn trực tiếp từ các bên thứ ba, chẳng hạn như người dùng của chúng tôi, những người có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ: chủ sở hữu tài khoản cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của những người dùng cuối khác để chúng tôi có thể gửi cho họ lời mời hợp tác.

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để phân tích xu hướng, quản lý website, theo dõi hoạt động của người dùng xung quanh website và để thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng nói chung.

Chúng tôi sử dụng “cookie” để giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tệp văn bản được máy chủ Web đặt trên thiết bị của bạn. Cookie không được sử dụng để chạy chương trình hoặc truyền vi rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ Web trong miền đã cấp cookie cho bạn. Mục đích của cookie là thông báo cho máy chủ Web rằng bạn đã quay lại một trang cụ thể. Ví dụ: nếu bạn cá nhân hóa các trang trên website hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ, cookie sẽ giúp chúng tôi nhớ lại thông tin cụ thể của bạn trong những lần truy cập tiếp theo. Khi bạn quay lại website, thông tin bạn đã cung cấp trước đó có thể được truy xuất, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng các tính năng tùy chỉnh.

Chúng tôi theo dõi website và các trang bạn truy cập trong website để xác định phần nào của website là phổ biến nhất hoặc được sử dụng nhiều nhất. Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp nội dung tùy chỉnh cho những khách hàng có hành vi cho thấy họ quan tâm đến một chủ đề cụ thể.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để phục vụ các quảng cáo được nhắm mục tiêu. Ngoài ra, chúng tôi hợp tác với các bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên website hoặc để quản lý và phân phát quảng cáo của chúng tôi trên các website khác. Các đối tác bên thứ ba có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi tương tự để cung cấp cho bạn quảng cáo hoặc nội dung khác dựa trên các hoạt động duyệt web và sở thích của bạn. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba bao gồm Google Ads, Microsoft Ads, Facebook…

Nếu bạn không muốn thông tin này được sử dụng cho mục đích phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào đây: https://preferences-mgr.trustarc.com/. Xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là bạn không được phân phát quảng cáo. Bạn sẽ vẫn nhận được các quảng cáo chung chung (không được nhắm mục tiêu).

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt Web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng tương tác của website mà bạn truy cập.

2.7. Clear Gifs, Web Beacons & Web Bugs

Chúng tôi sử dụng một công nghệ phần mềm có tên là clear gifs (hay còn gọi là Web Beacons / Web Bugs), giúp chúng tôi quản lý tốt hơn website bằng cách thông báo cho chúng tôi nội dung nào là hiệu quả. Clear gifs là đồ họa nhỏ với mã định danh duy nhất, có chức năng tương tự như cookie và được sử dụng để theo dõi các hoạt động trực tuyến của người dùng Web. Ngược lại với cookie được lưu trữ trên thiết bị của người dùng, các ảnh clear gifs được nhúng vô hình trên website hoặc trong email và có kích thước bằng dấu chấm ở cuối câu này. Chúng tôi sử dụng ảnh clear gifs trong các email dựa trên HTML của mình để cho chúng tôi biết những email nào đã được người nhận mở. Điều này cho phép chúng tôi đánh giá hiệu quả của một số thông tin liên lạc nhất định và hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi liên kết thông tin được thu thập bằng ảnh clear gifs trong email với thông tin cá nhân của khách hàng.

2.8. Đăng nhập một lần (Single Sign-On – SSO)

Bạn có thể đăng nhập vào website bằng dịch vụ Đăng nhập một lần (SSO) thông qua tài khoản Google, Facebook của bạn. Dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ thông tin cá nhân nhất định như tên và địa chỉ email để điền trước biểu mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như vậy có thể cung cấp cho bạn tùy chọn đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên website lên trang hồ sơ của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng của bạn. Thông tin này được chia sẻ với nhà cung cấp SSO, chẳng hạn như Google, Facebook.

2.9. Thông tin cá nhân về trẻ em

Website không dành cho hoặc nhắm mục tiêu đến trẻ em dưới mười ba (13) tuổi và chúng tôi không có ý định hay cố ý thu thập hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về trẻ em dưới mười ba (13) tuổi. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân về trẻ em dưới mười ba (13) tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin cá nhân đó.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập

3.1. Quyền kiểm soát

Trong phạm vi của Chính sách bảo mật này, chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu hoặc người xử lý dữ liệu đối với thông tin cá nhân. Cách chúng tôi xử lý tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

3.2. Cơ sở xử lý

Khi chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu trong phạm vi của Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể dựa vào một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau để xử lý thông tin cá nhân của bạn:

  • sự đồng ý của bạn;
  • thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng mà bạn là một bên hoặc thực hiện các bước do bạn yêu cầu trước khi giao kết hợp đồng;
  • theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như việc tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi; và
  • bất kỳ cơ sở nào khác, theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật.

Trong trường hợp chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý diễn ra dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi bạn rút lại.

Trong trường hợp chúng tôi đóng vai trò là người xử lý dữ liệu trong phạm vi của Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên các hướng dẫn bằng văn bản của những người kiểm soát dữ liệu có liên quan.

Trong trường hợp chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu và chúng tôi nhận thông tin cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn với mục đích cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan đến website, chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân đó để có thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn. Nếu không có thông tin cá nhân cần thiết, chúng tôi sẽ không thể xử lý các yêu cầu của bạn.

3.3. Chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân

Chúng tôi hiểu thông tin cá nhân quan trọng như thế nào đối với bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tuyệt đối. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, cho thuê hoặc lạm dụng thông tin cá nhân mà bạn đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi.

3.4. Sử dụng thông tin cá nhân

Ngoài những cách sử dụng được xác định ở những nơi khác trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để: (a) cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cá nhân hóa website và cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp; (b) gửi thông tin cho bạn mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm qua đường bưu điện, email hoặc các phương tiện khác; (c) gửi cho bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi hoặc các doanh nghiệp của các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm và (d) cung cấp cho các công ty khác thông tin thống kê ẩn danh về người dùng của chúng tôi – những thông tin này sẽ không được sử dụng để xác định bất kỳ người dùng cá nhân nào.

Đôi khi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn thay mặt cho các đối tác kinh doanh bên ngoài về một đề nghị cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, chúng tôi không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

3.5. Quảng cáo

Chúng tôi hợp tác với các mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên website hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các website khác. Các đối tác mạng quảng cáo của chúng tôi (bao gồm Google Ads, Microsoft Ads, Facebook…) sử dụng cookie và Web beacons để thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về hoạt động của bạn trên website này và các website khác để cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích của bạn. Nếu bạn không muốn thông tin này được các công ty nhất định sử dụng cho mục đích phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào đây: https://preferences-mgr.trustarc.com/. Xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là bạn không được phân phát quảng cáo. Bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung chung (không được nhắm mục tiêu).

3.6. Lời chứng thực và nhận xét của khách hàng

Chúng tôi đăng lời chứng thực và nhận xét của khách hàng trên website của chúng tôi, có thể chứa thông tin cá nhân, nhằm mục đích tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn lời chứng thực hoặc nhận xét của mình được thay đổi hoặc xóa khỏi website, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây .

3.7. Tính năng mạng xã hội

Website của chúng tôi bao gồm các tính năng Truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút “Thích” của Facebook và các chương trình nhỏ tương tác chạy trên website. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang mà bạn đang truy cập trên website và có thể đặt cookie để tính năng có thể hoạt động bình thường. Các tính năng và tiện ích của truyền thông xã hội hoặc được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên website của chúng tôi. Cách thông tin cá nhân của bạn được xử lý bởi các bên thứ ba này được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật và các chính sách khác của các công ty cung cấp chúng.

3.8. Website bên ngoài

Website của chúng tôi cung cấp liên kết đến các website khác. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hoạt động của các website khác này. Việc chúng tôi cung cấp các liên kết như vậy không cấu thành sự chứng thực của chúng tôi đối với các website khác này cũng như nội dung của chúng, chủ sở hữu của chúng hoặc thực tiễn của chúng. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các website khác này. Các website này tuân theo bất kỳ quyền riêng tư và các chính sách khác mà họ có thể có.

3.9. Diễn đàn công khai

Chúng tôi cung cấp các bảng tin, blog và diễn đàn cộng đồng có thể truy cập công khai để bạn chia sẻ ý tưởng của mình. Hãy nhớ rằng nếu bạn trực tiếp tiết lộ bất kỳ thông tin nào qua các bảng tin, blog hoặc diễn đàn công khai của chúng tôi, thông tin này có thể được người khác thu thập và sử dụng. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã đăng trên website nếu bạn yêu cầu.

3.10. Lưu giữ thông tin cá nhân

Trong trường hợp chúng tôi đóng vai trò là bên xử lý dữ liệu, chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để chúng tôi thực hiện theo cam kết của chúng tôi với bên kiểm soát dữ liệu.

Trong trường hợp chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu, chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi miễn là chúng tôi cho rằng nó có khả năng hữu ích trong việc liên hệ với bạn về Website hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi hoặc khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và sau đó chúng tôi xóa thông tin cá nhân đó một cách an toàn.

3.11. Sự kiện công ty

Nếu chúng tôi (hoặc tài sản của chúng tôi) được mua lại bởi một công ty khác, cho dù bằng cách sáp nhập, mua lại, phá sản hay cách khác, công ty đó sẽ nhận được tất cả thông tin do chúng tôi thu thập trên website. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo qua email và / hoặc thông báo nổi bật trên website của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến quyền sở hữu, việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn và các lựa chọn bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của mình.

3.12. Tiết lộ bắt buộc

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc sử dụng hoặc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc tuân thủ pháp luật, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý.

4. Bảo mật

4.1. Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật khác nhau để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

4.2. Cảnh báo trong trường hợp vi phạm an ninh

Nếu một vi phạm bảo mật gây ra sự xâm nhập trái phép vào hệ thống của chúng tôi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể và sau đó sẽ báo cáo hành động mà chúng tôi đã thực hiện để xử lý.

5. Quyền riêng tư của bạn

Nếu bạn là chủ thể dữ liệu (hoặc đại diện hợp pháp) về người mà chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, bạn có thể có các quyền cụ thể đối với thông tin đó. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thực hiện các quyền này đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn khi chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu (tức là khi chúng tôi quyết định tại sao và cách thức thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý chứ không phải bên thứ ba). Để thực hiện các quyền của bạn đối với thông tin do chúng tôi xử lý thay mặt cho bên thứ ba, vui lòng đọc chính sách bảo mật của họ.

5.1. Quyền riêng tư của bạn

Trong Phần này, trước tiên chúng tôi mô tả các quyền riêng tư của bạn và sau đó chúng tôi giải thích cách bạn có thể thực hiện các quyền đó.

5.1.1. Quyền được biết điều gì xảy ra với thông tin cá nhân của bạn

Đây được gọi là “quyền được thông báo”. Điều đó có nghĩa là bạn có quyền lấy từ chúng tôi tất cả thông tin liên quan đến các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi mà bạn quan tâm, chẳng hạn như cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó trong bao lâu và thông tin đó sẽ được chia sẻ với ai, cùng những điều khác.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng thông báo cho bạn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không trực tiếp thu thập thông tin cá nhân từ bạn, GDPR sẽ miễn cho chúng tôi nghĩa vụ phải thông báo cho bạn (i) khi việc cung cấp thông tin là không thể hoặc tốn kém một cách vô lý; (ii) việc thu thập và / hoặc truyền được yêu cầu bởi luật pháp, hoặc nếu (iii) thông tin cá nhân phải được giữ bí mật do bí mật nghề nghiệp hoặc các nghĩa vụ bí mật theo luật định khác.

5.1.2. Quyền được biết chúng tôi có thông tin cá nhân nào về bạn

Đây được gọi là quyền truy cập. Quyền này cho phép bạn yêu cầu cung cấp đầy đủ chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Bạn có quyền nhận được xác nhận từ chúng tôi về việc chúng tôi có xử lý thông tin cá nhân liên quan đến bạn hay không và, trong trường hợp đó, yêu cầu một bản sao hoặc quyền truy cập thông tin cá nhân và một số thông tin liên quan nhất định.

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể gửi hai yêu cầu truy cập trong khoảng thời gian mười hai tháng.

5.1.3. Quyền thay đổi thông tin cá nhân của bạn

Đây được gọi là quyền cải chính. Nó cho phép bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ điều gì mà bạn cho là sai hoặc lỗi thời với thông tin cá nhân mà chúng tôi có trong hồ sơ về bạn và hoàn thiện mọi thông tin cá nhân chưa hoàn chỉnh.

Nếu cài đặt tài khoản của bạn không cho phép bạn thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

5.1.4. Quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi

Đây được gọi là quyền được xóa hoặc “quyền được quên”. Quyền này có nghĩa là bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Đôi khi chúng tôi có thể xóa thông tin của bạn, nhưng những lần khác thì không thể, chẳng hạn như khi luật pháp quy định rằng chúng tôi không thể làm điều đó. Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ xem xét nếu chúng tôi có thể giới hạn cách chúng tôi sử dụng nó.

5.1.5. Quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Đây được gọi là quyền phản đối. Đây là quyền của bạn khi yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin cá nhân có liên quan trừ khi: (i) chúng tôi có các cơ sở hợp pháp để xử lý; hoặc (ii) chúng tôi cần tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của bạn để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý.

5.1.6. Quyền chuyển thông tin cá nhân của bạn

Đây được gọi là quyền đối với tính di động của dữ liệu. Bạn có quyền yêu cầu và tải xuống thông tin cá nhân về bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn đã tạo ra nhờ sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, để bạn có thể:

  • Di chuyển nó;
  • Sao chép nó;
  • Giữ nó cho chính mình; hoặc là
  • Chuyển nó cho một tổ chức khác.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cá nhân ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được. Khi bạn yêu cầu để biết chúng tôi có dữ liệu nào về bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao ở định dạng điện tử.

5.1.7. Quyền Hủy đăng ký nhận Truyền thông Tiếp thị

Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” nằm ở cuối email của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Bạn không thể từ chối nhận email giao dịch, chẳng hạn như thông báo thanh toán liên quan đến tài khoản của bạn với chúng tôi.

5.1.8. Quyền rút lại sự đồng ý của bạn

Khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trước khi bạn rút lại vẫn hợp pháp.

Nếu bạn đã đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình với bên thứ ba và muốn rút lại sự đồng ý này, vui lòng liên hệ với bên thứ ba có liên quan để thay đổi tùy chọn của bạn.

5.2. Bạn có thể thực hiện quyền riêng tư của mình bằng cách nào?

Nếu chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu, để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày và thông báo cho bạn về hành động mà chúng tôi đã thực hiện. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian (tối đa lên đến 90 ngày), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do và thời gian gia hạn bằng email.

Nếu chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ giải thích lý do tại sao trong phản hồi của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không tính phí xử lý hoặc phản hồi các yêu cầu của bạn. Các tình huống duy nhất mà chúng tôi có thể tính phí là khi chúng tôi xác định rằng yêu cầu của bạn là quá mức, lặp đi lặp lại hoặc rõ ràng là không có cơ sở. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định đó và cung cấp cho bạn ước tính chi phí trước khi hoàn thành yêu cầu của bạn.

Khi chúng tôi đóng vai trò là người xử lý dữ liệu, bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với người kiểm soát dữ liệu, người đã cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi.

6. Xác minh danh tính của bạn

Để xác minh các yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cần chắc chắn rằng chính bạn (hoặc đại diện hợp pháp) là người đưa ra yêu cầu. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận qua email. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi yêu cầu xác minh danh tính hoặc quyền hạn của bạn để thực hiện yêu cầu. Đối với các yêu cầu nhạy cảm hơn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhất định mà chúng tôi đã nắm giữ về bạn.

7. Thay đổi và cập nhật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm Chính sách bảo mật mới được đăng.

Việc bạn sử dụng website sau khi có các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này được thực hiện sẽ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với Chính sách bảo mật mới. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật mới, bạn không được sử dụng website.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.