Điều khoản sử dụng

Cập nhật & có hiệu lực từ ngày 14/11/2020.

Phattrienkinhdoanh.vn được tạo ra với mục tiêu giúp mọi người ở mọi cấp độ nâng cao kiến thức, kỹ năng về kinh doanh, khởi nghiệp & quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi rất hạnh phúc nếu những nội dung trên website giúp ích được cho bạn, giúp bạn phát triển được công việc kinh doanh và điều hành doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả.

Nhằm tuân thủ pháp luật và tôn trọng bản quyền của các bên, bạn vui lòng đọc kỹ những tuyên bố về bản quyền cũng như các quy định trong việc chia sẻ, sao chép, sử dụng lại bài viết, hình ảnh, video clip, audio… (sau đây gọi tắt là “nội dung”) trên website.

Bản quyền

  • Tất cả nội dung trên website đều thuộc bản quyền của Phattrienkinhdoanh.vn;
  • Đối với những nội dung được trích dẫn, tham khảo từ nguồn khác đều được chúng tôi ghi chú nguồn đầy đủ và bản quyền của những nội dung này thuộc về bên được trích nguồn.

Quy định về chia sẻ, sao chép, sử dụng lại nội dung

Bạn ĐƯỢC PHÉP:

  • Chia sẻ liên kết các bài viết / trang của website trên các nền tảng mạng xã hội;
  • Sử dụng cho mục đích cá nhân (tham khảo, học tập…);
  • Trích dẫn một phần nội dung (không phải toàn bộ bài viết / trang) để sử dụng trong các tài liệu hoặc website của riêng bạn, cần ghi rõ Nguồn Phattrienkinhdoanh.vn và kèm liên kết về https://phattrienkinhdoanh.vn (hoặc liên kết của bài viết / trang có phần nội dung được trích dẫn).

Bạn KHÔNG ĐƯỢC PHÉP:

  • Sao chép, sử dụng lại nội dung của toàn bộ một bài viết / trang hoặc toàn bộ nội dung trên website;
  • Sử dụng vào mục đích thương mại như đăng tải lên website, in ấn và lưu hành cho nhân viên / khách hàng, xây dựng bản mềm tài liệu… mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Phattrienkinhdoanh.vn. Trong trường hợp đã được sự đồng ý, bạn vẫn cần ghi rõ Nguồn Phattrienkinhdoanh.vn và kèm liên kết về https://phattrienkinhdoanh.vn (hoặc liên kết của bài viết / trang có nội dung được sử dụng);
  • Đạo văn hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ nội dung của website theo bất kỳ cách nào.

Cập nhật & thay đổi

Chúng tôi có quyền cập nhật Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng liên hệ tại đây.